0515-232221
 06-57114430 (spoed)

De Voorn 35
8754 BA Makkum

IBAN : NL92RABO0138497230
BIC : RABONL2U
KvK : 52421937
BIG : 59060598204

Links

Gezondheidscentrum Makkum
Ds. L Touwenlaan 13/A
8754 BP Makkum
0515-231770
www.gezondheidscentrummakkum.nl

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
0515-488888
www.antonius-frl.nl