0515-232221
 06-57114430 (spoed)

De Voorn 35
8754 BA Makkum

IBAN : NL92RABO0138497230
BIC : RABONL2U
KvK : 52421937
BIG : 59060598204

Aandoeningen

Behandeld worden alle aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze kunnen van orthopedische of neurologische aard zijn. Het kan gaan om sportblessures, pijn gerelateerde klachten, klachten opgedaan bij het werk of bij andere dagelijkse activiteiten. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren in uw dagelijkse leven. Tevens is het mogelijk om voor verschillende aandoeningen beweegprogramma's te volgen.


Met welke klachten kunt u bij ons terecht?
  • Alle klachten aan het bewegingsapparaat (orthopedisch)
  • Neurologische aandoeningen
  • Sportblessures
  • Postoperatieve klachten
  • Stabiliteitsklachten
  • Pijn in algemene zin
  • Conditievermindering
  • Ademhalingsstoornissen

Wij bieden de volgende beweegprogramma's:
  • Claudicatio intermittens

Directe toegang

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in bewegen terecht. Zodat u 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan de therapeut u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.


Algemene voorwaarden

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Deze kunnen telefonisch worden afgezegd of via de mail: info@fysiotherapiemakkum.nl. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt praktijk voor fysiotherapie Yn 'e Fûke zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.