0515-232221
 06-57114430 (spoed)

De Voorn 35
8754 BA Makkum

IBAN : NL92RABO0138497230
BIC : RABONL2U
KvK : 52421937
BIG : 59060598204

Aandoeningen

Behandeld worden alle aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze kunnen van orthopedische of neurologische aard zijn. Het kan gaan om sportblessures, pijn gerelateerde klachten, klachten opgedaan bij het werk of bij andere dagelijkse activiteiten. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren in uw dagelijkse leven. Tevens is het mogelijk om voor verschillende aandoeningen beweegprogramma's te volgen.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?
 • Alle klachten aan het bewegingsapparaat (orthopedisch)
 • Neurologische aandoeningen
 • Sportblessures
 • Postoperatieve klachten
 • Stabiliteitsklachten
 • Pijn in algemene zin
 • Conditievermindering
 • Ademhalingsstoornissen
Wij bieden de volgende beweegprogramma's:
 • COPD/astma
 • Overgewicht
 • Arthrose
 • Chronische lage rugklachten
 • Diabetes mellitus
 • Fibromyalgie
 • Reumatoïde Arthritis

Doelstelling van de programma's is het stimuleren van beweging bij mensen met een chronische aandoening. Elk beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl bij mensen met een specifieke chronische aandoening.

Het beweegprogramma bestaat uit trainingssessies en informatie. De nadruk ligt op het veranderen van uw leefstijl door middel van training en informatieoverdracht. Het programma duurt 22 weken en wordt afgerond met een evaluatiesessie. Aan de hand van deze evaluatie wordt een vervolg beweegadvies gegeven.

Er wordt tevens medische revalidatietraining gegeven in kleine groepen in de fitnesszaal onder begeleiding van uw fysiotherapeut.

De behandeling

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten dit door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen, waarna voor ieder een specifieke op het individu gerichte behandeling kan starten.

Directe toegang

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in bewegen terecht. Zodat u 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan de therapeut u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Algemene voorwaarden

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Deze kunnen telefonisch worden afgezegd of via de mail: info@fysiotherapiemakkum.nl. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt praktijk voor fysiotherapie Yn 'e Fûke zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.