0515-232221
 06-57114430 (spoed)

De Voorn 35
8754 BA Makkum

IBAN : NL92RABO0138497230
BIC : RABONL2U
KvK : 52421937
BIG : 59060598204

Kinderfysiotherapie

Het behandelen van zuigelingen en kinderen met een motorische stoornis of ontwikkelingsachterstand in de leeftijdscategorie van 0-18 jaar. De behandeling is erop gericht de motorische en zintuigelijke ontwikkeling te stimuleren. De problemen die zich voordoen bij kinderen kunnen heel divers zijn. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: kinderen met een voorkeurshouding (liggen van de tijd naar een kant te kijken), kinderen met een afgeplat achterhoofd met mogelijk asymmetrische of traag verlopende motorische ontwikkeling, tot oudere kinderen die motorisch ‘onhandig’/houterig zijn. Dit kunnen ook kinderen zijn die problemen hebben binnen het autistisch spectrum en problemen hebben met hun motoriek.

Heeft u vragen of twijfels, bel even of kom langs. Kunnen we samen kijken naar de aanpak.